Türk Ocagi vzw, FZO-VL en met de steun van de Vlaamse overheid sociaal cultureel werk organiseerden wij op 07 maart 2014 een eerste bijeenkomst met de eerste generatie.  De bedoeling was om in overleg te gaan met de eerste generatie om ons project “Fotoboek en expositie over 50 jaar migratie - De eerste generatie in beeld-” vorm en inhoud te geven. Dit was de eerste rondetafelgesprek van de reeks, wordt nog zeker vervolgd …

Het project ‘De eerste generatie in beeld’

In 1964 sloot België akkoorden met Marokko en Turkije over arbeidsmigratie. In 2014 is het exact 50 jaar geleden dat er Turkse gastarbeiders naar België trokken om in de mijnen te komen werken. Een ideaal moment dus om eens terug te blikken. Onze vereniging is daarom volop bezig met het samenstellen van een fotoboek.

Samen met de lokale Turkse gemeenschap brengen wij allerhande foto’s bijeen. Het geeft een mooie impressie van de eerste generatie allochtonen, hun familiehereniging, hun religieuze beleving en hun vakantie in het moederland.

Het boek heeft als titel ‘De eerste generatie in beeld’. Naast foto’s gaan ook de jongeren interviews afnemen van de eerdere generaties. Acht vrijwilligers gaan hun (groot)ouders interviewen om hun geschiedenis te ontrafelen. Doel van het project is dat lezers beseffen dat iedereen een eigen migratiegeschiedenis heeft, maar dat rondom migratie ook universele emoties spelen zoals gemis van familie, heimwee naar land van herkomst en de moeilijkheid van het niet spreken van de taal.

Dit alles zou moeten resulteren in een boek met herkenbare relicten, interviews van de eerste generatie allochtonen, gedichten over migratie, foto’s van de eerste generatie.

In april – mei 2014 willen wij een expositie houden over ’50 jaar migratie’ met werken van onze kunstenaars. Ook wel een ideaal moment om ons boek ‘De eerste generatie in beeld’ te lanceren en bekend te maken aan een breder publiek. De uitnodiging van deze expositie beland eerstdaags in jullie brievenbus, wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen.

sfeerbeelden