Op 13 juni besliste de Raad van Bestuur van 11.11.11 om voor het eerst projectsteun toe te kennen aan 100 4de Pijlers.

Met het ‘11-fonds voor 4de Pijlers’ zet de 11.11.11 een stap om 4de Pijlers actiever te betrekken bij de Koepel van de Noord-Zuidbeweging.

Traditioneel wordt een aanzienlijk deel van de ingezamelde fondsen van de jaarlijkse 11.11.11-campagne verdeeld onder meer dan 20 ngo’s die lid zijn van de 11.11.11-koepel, zoals, bijvoorbeeld, Broederlijk Delen, Oxfam, Vredeseilanden, Protos of Vluchtelingenwerk Vlaanderen,.. Via dit 11-fonds voor 4de Pijlers komt een deel van de opbrengst van de 11.11.11-campagne nu voor het eerste ook ten goede van 4de Pijlerprojecten.

Een onafhankelijke jury van 4 deskundigen beoordeelde de ingezonden projectvoorstellen naar hun kwaliteit en duurzaamheid en naar hun betrokkenheid bij de thema’s waar 11.11.11 zich voor inzet. De 100 geselecteerde 4de Pijlers ontvangen elk een projectsteun van maximaal 1000 euro.

Verheugend is datook  een aantal diasporaverenigingen steun zullen ontvangen. In het licht van de najaarscampagne over ‘migratie en ontwikkeling’ is het mooi om op die manier bruggen te bouwen met organisaties met een migratieachtergrond projecten in hun thuisland ondernemen.

Wij wensen onze verenigingen Gargaar, Kangaayan Vriendenkring, Kortsom, S-EAU-S Sahel en VSVLO proficiat en veel succes bij de uitvoering van hun projecten.