Op 21 Juni 2008 vierde FZO-VL haar tienjarig bestaan. Ter opening verwelkomde mede-oprichter Mohamed Kabbar de meer dan honderd aanwezigen. De door hem uitgesproken wens dat zij allen van de avond zouden genieten, werd meer dan bewaarheid.
Na een korte film die in vogelvlucht de evolutie van FZO-VL schetste, nam de Gentse burgemeester Daniël Termont met plezier het woord. Hij benadrukte het Gentse engagement voor een multiculturele samenleving en wees op de beleidsinspanningen die het stadsbestuur voor dat doel levert. Zonder te ontkennen dat samenleven in diversiteit niet vanzelfsprekend is – en dat het stadsbestuur ingrijpende maantregelen treft – beklemtoonde de speech vooral zijn vertrouwen in het tolerante karakter van de stad.
Vlaams minister Bert Anciaux bleef niet achter bij deze hooggestemde idealen. Hij haalde de onderdrukking waar hij als Vlaming onder lijdt aan om zijn engagement voor een multicultureel, tolerant Vlaanderen te staven. Hij wees op zijn eigen inzet als minister van Cultuur om het verenigingsleven eventueel zelfs via quota tot een waarachtige weerspiegeling te maken van de diverse Vlaamse bevolking. Tot slot maakte hij zijn plannen bekend om in Antwerpen een centrum voor Marokkaanse cultuur, in Brussel een centrum voor Afrikaanse cultuur en in Genk of Gent een centrum voor Turkse cultuur op te richten.
Alvorens terug te blikken op het tienjarige bestaan van FZO-VL herbevestigde voorzitter Ceylan Kara het welkomstwoord van Mohamed Kabbar ten overstaan van de aanwezige gemeenteraadsleden en schepenen, de voorzitters van de verenigingen en alle andere aanwezigen. De terugblik bewees vooral dat FZO-VL een lerende organisatie is, die er bij eventuele moeilijkheden steeds op vooruit is gegaan. Op tien jaar tijd is de Federatie, dankzij haar ledenbestand, uitgegroeid tot een hoofdrolspeler in het allochtoon verenigingsleven. RVB + voorzittersVoorzitter Kara bedankte dan ook alle leden voor hun onvermoeibare inzet voor “een samenleving waar wij allen volwaardige burgers zijn.”
Huidige en voormalige bestuursleden konden op een bijzondere attentie rekenen. Ondervoorzitter Ali Ghaddab overhandigde bloemen aan Ceylan Kara en diens vier voorgangers als waardering voor hun grondleggende werk. Zij, én de huidige raad van bestuur werden op het podium uitgenodigd om gezamenlijk het glas te heffen op de toekomst van de Federatie van Zelf-organisaties in Vlaanderen.
Terwijl buiten friet geserveerd en goed bevonden werd – de stralende avond liet toe om uitgebreid te keuvelen met vrienden en kennissen, om banden aan te halen en nieuwe contacten te leggen – kwam binnen de langverwachte quiz op gang. Zeker 24 verenigingen hadden zich klaargestoomd om 2 uur lang een spervuur van vragen te beantwoorden.
Quizmaster Mutlu leidde het honderdtal deelnemers en verschillende gasten doorheen vier vragenrondes. Spanning, verbazing en soms hilariteit – sommige antwoorden waren overduidelijk aanwezig in de zaal – bij de vragen, opluchting en ontgoocheling bij de antwoorden wisselden elkaar af en werden tot hoogtepunten gevoerd door de dubbel-of-halfvragen. De pauze halverwege liet de meest koortsachtige deelnemers toe buiten stoom af te blazen, maar de meesten maakten van dit halfuur gebruik om te genieten van het inmiddels geopende dessertbuffet.
Eens de tussenstand aan het einde van de pauze bekend was gemaakt, gooiden nog meer teams hun volledige score in de waagschaal, verwerden sommige vragen tot werkelijke thrillers en keerden de kansen van een paar zegezekere ploegen. Uiteindelijk kwam de meisjeswerking van Posküder op de derde plaats en ging de tweede prijs naar FC Kilim. De grote overwinnaar, Obà Guiné moest misschien nog het meest tot hun eigen verbazing worden opgeroepen uit de coulissen waar zij al klaarstonden voor hun optreden.
En wat voor een optreden! Zoals Ridvan Can, de coördinator van FZO-VL die glansrijk de rol van ceremoniemeester op zich nam, vooraf had aangekondigd nam Obá Guiné  (website) ons mee naar een Braziliaans carnaval. De drumband bereikte een volume waar het publiek voor moest terugdeinzen, maar kreeg op korte tijd ieders handen op elkaar. Het staande publiek deinde algauw mee op het opzwepende ritme, en ook wie neerzat kon de benen niet bedwingen.
Zo kreeg Djamelike (website) een gouden start met een opgewarmd publiek, en toen Melike na de intro het eerste lied ten beste gaf barste de zaal uit in enthousiast handgeklap. Djamels gitaar en karakteristieke stem gaven een onbekend élan aan bekende Vlaamse songs. Deze Turkse, Algerijnse en andere artiesten vergastten het publiek op een primeur: voor de zomeroptredens bereiden zij zich voor op nieuwe songs, met teksten van o.a. Hermand Brusselmans en Luc De Vos. Als afsluiter van deze avond kregen de aanwezigen een exclusief voorsmaakje van deze liederen die de multiculturele toekomst van onze samenleving nog een laatste keer in de verf zetten.

Nieuws: 

FZOVL: