Banner FZO-VL

 

Woord Vooraf

 

Beste leden, vrienden en sympathisanten,

 

In dit nummer:

Opening lokaal Association of Cameroonians in Ghent

Activiteiten en aanbod

Activiteiten van Leden

Activiteiten van Derden

Subsidies en projectoproepen

In de komende weken zal migratie in het brandpunt van de Europese en Belgische actualiteit staan.

Op veertien oktober leest premier Yves Leterme zijn “State of the Union” voor in het parlement, en daarin zouden ook de beleidsplannen omtrent migratie worden geconcretiseerd. In de dagen daarop komen de Europese lidstaten samen in Brussel rond een Europees eengemaakt migratiepact.

Zoals we eerder al op onze website schreven, staat in het regeerakkoord van de regering Leterme een vrij uitgebreid hoofdstuk omtrent migratie- en asielbeleid (lees meer). Ook berichtten we al over de het migratiebeleid van minister van Migratie Annemie Turtelboom (hier en hier).

Alles schijnt erop aan te sturen dat migranten toegelaten worden in functie van Belgische belangen. Zo waren er bijvoorbeeld al stappen om gezinshereniging te bemoeilijken, afhankelijk van het inkomen van de in België verblijvende gezinsleden. Tegelijk is het geplande migratiebeleid erop gericht om hooggekwalificeerde personen aan te trekken. Dit moet ervoor zorgen dat kraptes op de Belgische arbeidsmarkt worden ingevuld, maar over de effecten op de landen van herkomst wordt met geen woord gerept.

Het asielbeleid wordt in dezelfde richting gestuurd. De uitgelekte ontwerpnota omtrent de criteria om duurzaam asiel te verlenen, wezen erop dat wie kwalificaties heeft die op de Belgische arbeidsmarkt nodig zijn, meer kans heeft op een verblijfsvergunning. Deze economische argumenten zouden beduidend zwaarder wegen dan sociale argumenten, zoals de “duurzame verankering”.

Op 15 en 16 oktober zullen de besluiten van de Europese top over migratie in Brussel zonder twijfel in dezelfde lijn liggen. Nicolas Sarkozy heeft van migratie één van de sleutelthema's van het Franse voorzitterschap van de Europese Unie gemaakt. Hij stelde voor om met landen van herkomst akkoorden te sluiten omtrent het “beheer van migratiestromen en gemeenschappelijke ontwikkeling”, die enerzijds selectieve immigratie moeten toelaten, en anderzijds het terugsturen van migranten moeten vergemakkelijken.

Inmiddels hebben de bevoegde Europese ministers zich verder over deze materie gebogen, en is het concept van een Europese Blue Card, naar analogie met de Amerikaanse Green Card verder uitgewerkt. De Blue Cards zouden worden uitgereikt om vacatures versneld in te vullen, vooral in de technologie- en informaticasector. Blue Cardhouders zouden 120 à 150% van het gemiddelde loon in het ontvangstland ontvangen. De zakenwereld, maar ook landen die kampen met versnellende vergrijzing, zijn grote voorstanders van dit systeem.

Het Franse plan omvat echter ook stappen om de asielaanpak in Europa te stroomlijnen. Volgens velen, ook Europese regeringsleden, waren de voorstellen overwegend repressief met de nadruk op uitwijzingen en gesloten grenzen. In elk geval zullen collectieve regularisaties door deze maatregelen tot het verleden behoren. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Europese plan, mits een paar kleine aanpassingen, worden goedgekeurd op deze bijeenkomst van de Raad van Europa.

Vele herkomstlanden, vooral de Afrikaanse, beschuldigen Europa ervan een braindrain te organiseren. De investeringen in opleidingen en onderwijs die deze landen zich getroosten, zouden vooral Europa ten goede komen. Middenveldorganisaties en zelforganisaties van migranten uit heel Europa hebben al geprotesteerd tegen de voorstellen die op tafel liggen. Zij veroordelen de repressieve aanpak van migratie, en het feit dat economische belangen primeren op humanitaire argumenten. Op 15 en 16 oktober organiseren zij in Parijs een alternatieve conferentie, die ook naar de belangen van de landen van herkomst en vooral van de migranten zelf wil kijken (zie verder). En ook op de open dag van het Minderhedenforum, 11 oktober in Antwerpen, zal het Belgische migratiebeleid onder de loep worden genomen (zie verder).

Wij houden jullie op de hoogte!

 

 

Opening Lokaal Association of Cameroonians in Ghent

 

DSC_0684.JPGAfgelopen zaterdag werd onder een stralende hemel het lokaal van de Associations of Cameroonians in Ghent ingehuldigd. De vereniging bestaat tien jaar, en is één van de weinige allochtone zelforganisaties in het Gentse die zich van een lokaal hebben kunnen verzekeren. De vreugde was dan ook groot tijdens de plechtigheid die de het gebruik van het lokaal inluidde.

Als eerste nam Elias Mueghe, voorzitter van ACG het woord. Hij benadrukte dat het lokaal slechts het resultaat is van de jarenlange inzet van de leden van ACG. De inspanningen van ACG voor de integratie van de Kameroense gemeenschap, vaak in moeilijke omstandigheden, werpen hun vruchten duidelijk af.

De felicitaties van Ceylan Kara waren dan ook zeer op hun plaats. In zijn rede bevestigde de voorzitter van FZO-VL zijn geloof in de emanciperende rol van het allochtone middenveld. Als Gent voorlopig gespaard is gebleven van spanningen die in andere steden de kop opsteken, is dit voor een groot stuk te danken aan dit actieve middenveld. Hij loofde echter ook het Gentse stadsbestuur, bedankte het voor de openheid voor en ondersteuning van allochtone initiatieven, maar wees tegelijk op de mogelijkheden tot verbetering.

De burgemeester van Gent ging hier gaarne op in. Ook hij spaarde de lof voor het allochtone middenveld niet, en feliciteerde in het bijzonder de Kameroense gemeenschap in Gent die bij deze een lokaal heeft verworven. Tegelijk wilde hij de initiatieven van het stadsbestuur in de verf zetten, en bracht hij onder de aandacht dat de stad sinds deze maand ontwikkelingssamenwerking door allochtone en andere verenigingen financieel wil ondersteunen (zie verder in deze nieuwsbrief). Hij maakte van de gelegenheid gebruik om een Gents ontwikkelingsproject in Kameroen door de verantwoordelijke uit de doeken te laten doen.

De vertegenwoordiger van de Kameroense ambassade was zeer vereerd door de talrijke aanwezigheid van prominenten en landgenoten, wier succes hij een bron van fierheid en symbool van de goede relaties tussen Belgen en Kameroeners noemde.

Als voorsmaakje van de jaarlijkse Makossa Night begroette Longue Longue, Kameroense sterartiest, uitbundig de aanwezigen die inmiddels in receptiestemming kwamen. Al gauw werden de genodigden opgezweept door traditionele Kameroense muziek en kon wat dansen hier en daar niet uitblijven. Onder de nog immer stralende zon werd een mooie start gegeven aan een feest dat nog tot de vroege uurtjes duurde!

(Als je op de foto klikt, krijg je alle foto’s van deze activiteit te zien.)

 

 

Activiteiten en Aanbod

 

vzwtraining.jpgDonderdag 23 oktober: Vorming ‘VZW, boekhouding en rechtspersonenbelasting’

 

 

Iedere vzw krijgt wel te maken met de belastingsaangifte en een beetje boekhoudkundige handigheid is dan meestal nodig. Daarom organiseert agora deze vorming, samen met de Gentse federaties (dus ook FZO-VL). De vorming gaat door in de Centrale, op donderdag 23 oktober om 19u30. De vorming is gratis.

Inschrijven kan bij Mustafa, op het nummer 09/235.26.30 of met een mailtje naar info@fzovl.be

 

 

Donderdag 30 oktober, dinsdag 4 & donderdag 6 november: Vorming websites maken

 

 

Deze vorming is bedoeld voor verenigingen die een eigen website willen opbouwen of onderhouden.

We beginnen met een algemene inleiding over internet en websites maar beginnen al in de eerste les aan de praktijk. Wie deze vorming volgt, wordt vertrouwd gemaakt met verschillende manieren om een website te maken. We maken eerst een basiswebsite, daarna leren we hoe we een fotogallerij, een kalender of andere uitbreidingen op een website kunnen plaatsen. In de verschillende lessen werk je aan een eigen website, die op het einde van de reeks in gebruik genomen kan worden voor jouw vereniging.

De vorming is gratis. Ze gaat door in het vergaderlokaal van FZO-VL aan de Tolhuislaan 84a te Gent.

Snel inschrijven is nodig, de plaatsen zijn beperkt. Je schrijft best in voor 20 oktober, omdat je vóór de eerste les al informatie krijgt. Stuur een mailtje naar webmaster@fzovl.be

(Opgelet! De vorming is gratis, maar een eigen website kost al snel 50 € per jaar.)

 

 

 

Activiteiten van leden

 

3 oktober: Krea

20:30: Performance. Meer info: klik hier

 

10 oktober: Krea

20:30: Performance. Meer info: klik hier

 

31 oktober: Association Amicale Belgo-Guinéen

19:00 Africa Ballet – Ter gelegenheid van het Guinees onafhankelijkheidsfeest. Meer info: klik hier

 

1 november: Women United

19:00 Multicultureel dansconcours en discoavond. Meer info: klik hier

 

 

 

Activiteiten van derden

 

 

4 oktober: VDAB banenmarkt, ICC Gent – meer info via deze link

4 en 5 oktober: “Leef, lach en bewonder” – meer info via deze link

7 en/of 8 oktober: Cursus voor mensen zonder papieren – meer info via deze link

7 oktober: Start Filmfestival van Vlaanderen, Gent – meer info via deze link

8 oktober: Proef de Ramadan – Lezing van islamleraar Tapmaz Tuncer met aansluitend gratis  thee en gebak – meer info via deze link

11 oktober: Open Forumdag Minderhedenforum – inschrijven en info via deze link

15 en/of 16 oktober: Workshop radiomaken REC – meer info via deze link

16 oktober: Infodag voor allochtone vrouwen ivm gezondheid – uitnodiging via de volgende links: ArabischNederlandsTurks

17 en 18 oktober: Europese top allochtone middenveldorganisaties – meer info via de volgende links: ArabischEngelsFransSpaansTurks

18 oktober: Multicultureel feest Oostende – meer info via deze link

23 oktober: Studiedag “Vrijwilligers in vorm(ing)” – meer info via deze link

31 oktober: Multiculturele jobhappening Kif-Kif, met stand van Work-Up – meer info en inschrijven hier

15 november: Kortfilm On the Road – inschrijven voor 1 november – meer info via deze link

 

Onze activiteitenkalender wordt voortdurend bijgewerkt. Neem daarom regelmatig een kijkje op www.fzovl.be. De activiteitenkalender vind je links onderaan op de site.

Als je een activiteit in deze kalender wil plaatsen, registreer op de website of stuur een mailtje naar webmaster@fzovl.be

 

 

Subsidies en projectoproepen

 

Subsidies

 

Diversiteitsprijs week van de smaak.

Inschrijven tot 10 oktober.

De Week van de Smaak wil zoveel mogelijk mensen op een toegankelijke wijze kennis laten maken met 'smaak' en hen laten genieten van eten en drinken, gastronomie en alles wat daarbij komt kijken. Per provincie en in Brussel zal telkens één activiteit rond interculturele smaakbeleving een geldprijs ontvangen van 2.500 euro. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de Week van de Smaak. Lees hier verder.

 

Steun aan Gentenaars zonder Grenzen – Noord-Zuid-projecten.

Projecten indienen tot 3 november.

Gentse verenigingen die projecten ondersteunen in landen in het zuiden kunnen een subsidie van maximaal 4.000 euro aanvragen. Meer info op onze website.

 

Cultureel revitaliseren van stad en wijken.

Projecten indienen tot 30 oktober.

Met de projectoproep 'Cultureel revitaliseren van stad en wijken' wil de Stad Gent organisatoren ondersteunen die duurzame artistieke initiatieven opzetten die de actieve kunstbeleving van kinderen en volwassen bewoners stimuleren en die daarmee een vernieuwende bijdrage leveren in de culturele revitalisering van stad en wijken. Meer info op onze website.

 

Oproepen

 

Het minderhedenforum zoekt mondige Brusselaars voor de Brusselse adviesraden.

“Als Minderhedenforum vinden we dat de adviesorganen even divers moeten zijn als de Brusselse bevolking. Daarom zoeken we Brusselaars van allochtone origine, die mee het beleid willen adviseren.” Lees hier verder.

 

Het Archief en Museum voor Vlaams leven te Brussel is op zoek naar nieuwe Brusselaars voor haar project over migratie en erfgoed.

“Erfgoed is alles wat we meekrijgen van vroeger én dat we willen bewaren. Gebouwen, kunstwerken, historische voorwerpen, foto’s, ... . Erfgoed omvat ook dingen die je niet kan aanraken, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten,...” Lees hier verder.