Banner FZO-VL

Voorwoord


Voorzitter Ceylan Kara    Beste Leden,

Het is mij een eer en een genoegen om deze nieuwste editie van de FZO-VL-nieuwsbrief te mogen openen. Sommigen van jullie herinneren zich ongetwijfeld de Voices, het blad waarin de leden van FZO-VL een prominente plaats kregen en zo hun bekendheid bij gelijkgezinden vergrootten. Maar met de bekendheid van de federatie nam ook het ledenaantal de voorbije jaren stelselmatig toe, waardoor elke driemaandelijkse editie een beetje meer verzandde in het vele andere werk. Ons blad is in zekere zin ten onder gegaan aan zijn eigen succes.

Meer leden betekenen meer activiteiten en een beter gevulde agenda. Maar hoe kunnen jullie het aanbod van jullie medeleden kennen? Meer activiteiten vereisen net méér promotie. Als federatie kunnen we niet anders dan de activiteiten van onze leden in de verf te zetten, en daarom knopen we terug aan bij de gewoonte van een nieuwsbrief.

Deze eerste aflevering is een voorsmaakje, maar tegelijk al een buitenbeentje. Na de zomervakantie willen we onze nieuwsbrief volledig op kruissnelheid brengen - elke maand zullen jullie een overzicht van de op stapel staande activiteiten in jullie inbox krijgen, en kunnen jullie zelf artikels of verslagen van activiteiten inzenden.

Voor één keer echter, wil ik van onze nieuwsbrief gebruik maken om FZO-VL vzw zelf in de verf te zetten. Dankzij jullie bestaat FZO-VL in 2008 tien jaar. Zoals onze slogan zegt: "FZO-VL bestaat voor haar leden, maar ook door haar leden."
Ik hou eraan jullie allen  persoonlijk uit te nodigen op de feestelijke viering van deze verjaardag, die zonder jullie jarenlange inzet niet mogelijk was geweest. Het feest op 21 juni is niet alleen een bron van trots voor ons, maar ook een manier om jullie te bedanken en in de bloemetjes te zetten. Ik hoop jullie in groten getale te mogen begroeten op een avond die nu al spetterend belooft te worden.

Hartelijke groeten,

Ceylan Kara
Voorzitter FZO-VL


10 Jaar Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen

affiche FZO-VL
Jullie hebben de uitnodiging natuurlijk al ontvangen, maar we willen er alles aan doen dat jullie met velen komen: op 21 juni viert FZO-VL samen met al haar leden het tienjarig bestaan van de federatie.

Vanaf halfzeven zijn jullie welkom in de Centrale voor de plechtige opening met een hapje en een drankje, in aanwezigheid van Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux en Gents Burgemeester Daniël Termont.

We zetten de feestelijkheden verder met een multiculturele quiz voor de lidverenigingen. Elke vereniging kan deelnemen met een delegatie van 4 personen. De quiz bestaat uit 4 rondes met overwegend meerkeuzevragen die zo multicultureel en internationaal mogelijk gesteld zijn. Elke deelnemende vereniging krijgt een (bescheiden) prijs, de winnaars mogen zich verheugen op een mooie 150 € voor de vereniging.

Maar een feest is natuurlijk geen feest zonder maaltijd en muziek. Heel de avond lang zijn er gratis frietjes (die aan alle voedselvoorschriften beantwoorden) en als kers op de taart bieden we ook een (weliswaar betalend) dessertbuffet aan. Eens de inwendige mens gesterkt is, kan het dansen beginnen.

De verscheidenheid van FZO-VL en haar leden komt tot uiting in de muziek van Djamelike, een groep met onder anderen Melike Tarhan, Djamel Berrezzeg, Osama Abdulrasol die onder de titel "Zij kwamen uit het Zuiden" de handen in elkaar sloegen. De groep grasduint in de Vlaamse popmuziek, die zij integreren in hun eigen muzikale achtergrond.

Na dit optreden kan bij een laatste glas de balans opgemaakt worden van wat ongetwijfeld een bewogen avond zal worden.Djamelike belooft primeur op "10 jaar FZO-VL"


DjamelikeDjamelike, de groep die het feest van 10 jaar FZO-VL muzikaal opluistert, is een groep in beweging. Voor 21 juni wordt de show uitgebreid met nieuwe nummers die jullie als allereersten te horen zullen krijgen. Maar laat ons daarom niet vergeten dat het project al jaren gaande is, en kan meer dan één succes op zijn conto schrijven. Vorig jaar zetten deze muzikanten het publiek van de Gentse Feesten in vuur en vlam, laatst maakten ze een onvergetelijke indruk op het festival "Ten Vrede".

Het is duidelijk dat zij integratie niet als een eenrichtingsverhaal beschouwen, maar als exponenten van de Gentse allochtone gemeenschap de hand aan de Vlaamse en Nederlandse cultuur reiken. Zij nemen Vlaamse popsongs als basis, en doen er iets geheel eigen mee. Die benadering werd ooit als volgt omschreven: "De basisemoties van popmuziek kunnen vanuit verschillende zielen anders verklankt worden."

Hun persmap stelt het zo: "Noord-Afrikaanse, Iraakse en Turkse muzikanten verenigen zich in een eerbetoon aan de Vlaamse en Nederlandse Popmuziek. Hiertoe verklanken deze muzikanten hun eigen kijk op het populaire repertoire van Clouseau, Thé Lau, Doe Maar, Gorki, Marco Borsato, Raymond van het Groenewoud, Kris de Bruyne, Ann Christy, Will Tura, Johan Verminnen, e.a. De teksten blijven in hun originele, Nederlandstalige vorm, met op welgekozen kernmomenten een strofe of refrein vertaald in Arabisch of Turks."

Hoewel de teksten grotendeels in hun Nederlandstalige versie blijven, zal de klassieke fan van het genre aardig opkijken van de manier waarop deze artiesten de deur muzikaal wijd openzetten voor anderstaligen: met veel respect, liefde, inspiratie en openheid verzoenen zij dit repertoire met arrangementen uit het Oosten en het Zuiden, met Oud, Darbuka, Bendir en Berberfluit.

De groep weerspiegelt de spanningen en confrontaties maar ook de creativiteit en kruisbestuiving van de maatschappelijke dialoog tussen culturen. Is er dan een betere gelegenheid dan de viering van tien jaar FZO-VL om de nieuwste parels die in deze smeltkroes zijn ontstaan aan het publiek voor te stellen?Activiteiten van lidverenigingen

Klik op een activiteit voor meer informatie; de link voert je naar de aankondiging op de website van FZO-VL. Als je zelf een activiteit wilt aankondigen op de website, stuur dan de informatie naar webmaster@fzovl.be