Sociaal-cultureel volwassenenwerk: de functies

 

Het decreet geeft de sector vier functies of opdrachten:

  • de gemeenschapsvormende functie: het versterken en vernieuwen van het sociale weefsel, groepsvorming met het oog op een democratische, solidaire, open en cultureel diverse samenleving.
  • de culturele functie: het verhogen van de participatie aan de cultuur die de samenleving te bieden heeft.
  • de maatschappelijke activeringsfunctie: het organiseren, stimuleren en begeleiden van vormen van maatschappelijk engagement en sociale actie.
  • de educatieve functie: het leren van personen en groepen, het organiseren en begeleiden van educatieve programma’s op lokaal en bovenlokaal vlak.