"De maand is kort, dus de nieuwsbrief is ook korter", denkt u? Wel, u hebt het niet helemaal bij het foute eind. Op de nieuwjaarsrecepties van de afgelopen maand waren jullie in groten getale aanwezig.

Behalve veel interessante babbels over jullie nieuwste plannen, boden de recepties ons de gelegenheid om wat opmerkingen over onze website en deze nieuwsbrief te sprokkelen. En nu blijkt dat die nieuwsbrief er niet op elke computer even goed uitzag, en dat velen die brief veel te lang vonden.

Daarom doen we het vanaf deze maand anders: in deze mail krijgen jullie van elk artikel het eerste stuk te zien, en als dat je interesseert kan je altijd doorklikken naar onze site.
De nieuwsbrief lijkt dus korter, maar dat betekent niet dat er minder inhoud voorhanden was.

Op verschillende niveaus worden er beslissingen genomen die ons zeer aanbelangen. De Vlaamse regering heeft een voorontwerp voor haar nieuwe integratie- en diversiteitsbeleid goedgekeurd.

Inmiddels maakt Europa nieuw maatregelen over de controle (en bestraffing) van tewerkstelling van clandestiene arbeidsmigranten. Vluchtelingenwerk Vlaanderen meldt dat effectief werken steeds zwaarder weegt als regularisatiegrond - waardoor er in 2008, ondanks de stijgende aanvragen, een pak minder regularisaties werden doorgevoerd.

De problematiek van mensen die in een precaire verblijfsstatus toch hun boterham moeten verdienen kwam in de afgelopen weken bijzonder schrijnend aan bod in het getouwtrek over de in 2006 door Hans Van Temsche vermoorde Malinese kinderoppas Oulemata Niangadou.

Terwijl aan de andere slachtoffers van deze racistische moordenaar of hun nabestaanden een schadevergoeding werd uitgekeerd, kon Oulemata's familie die niet krijgen omdat zij op het moment van de misdaad "illegaal" in ons land verbleef. Zeer terecht lokte deze tragedie een storm van protest tot in het parlement uit en wordt er naar een oplossing gezocht om deze discriminatie op te heffen, maar tegelijkertijd is de regering terughoudend om de discriminerende wetgeving te wijzigen.

We krijgen dus nog stof tot nadenken in de komende maand.