Op 29 maart 2017 kwam de algemene vergadering van FZO-VL samen voor de tweejaarlijkse verkiezing van een raad van bestuur. Nadat alle kandidaten zich hadden voorgesteld, werd de volgende raad van bestuur verkozen; verschillende kandidaten werden herkozen voor een tweede termijn. We geven er meteen de functies van de individuele bestuurders bij.

 • Ceylan Kara – Voorzitter
 • Ali Ghaddab – Vice-Voorzitter
 • Jorge Diez – Vice-Voorzitter
 • Mohamed Kabbar – Penningmeester
 • Orhan Akdeniz – Secretaris
 • Jose Surra
 • Mutlu Cetin
 • Mehmet Sadik Karanfil
 • Iznaga Karelia
 • Ibdissem Ayari
 • Arce Boja Luis